Author: Dr. Farideh Mashayekh (Translator)

پداگوژی : علم و هنر یاددهی – یادگیری از دوران باستان تا به امروز ( نظریه و کاربرد )

پداگوژی : علم و هنر یاددهی – یادگیری از دوران باستان تا به امروز ( نظریه و کاربرد )

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «فلسفه تعلیم و تربیت» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است. امیداست علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند More info →