[کتاب ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران]

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران از اندیشه تا عمل

دکتر عباس بازرگان (1398). ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (از اندیشه تا عمل)»

کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (از اندیشه تا عمل)

عنوان کتاب: ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران از اندیشه تا عمل
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
نویسنده : دکتر عباس بازرگان
تعداد صفحات نسخه چاپی : 404
شابک : 9786222260088
سال نشر : 1398

نهمین نشست مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب

«ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (از اندیشه تا  عمل)» تالیف دکتر عباس بازرگان

 دوشنبه سیزدهم آبان ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

سالن سرای کتاب واقع در خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر پلاک ۱۰۸۰، طبقه منفی ۲ 

نهمین نشست مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (از اندیشه تا عمل)» تالیف دکتر عباس بازرگان

نهمین نشست مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (از اندیشه تا عمل)» تالیف دکتر عباس بازرگان